งานกู้ภัยมอเตอร์เวย์

ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกู้ภัย บนทางหลวงพิเศษ

  • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ

  • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางกรณีรถเกิดขัดข้อง

  • อำนวยการจราจรบนทางหลวงพิเศษและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง

  • รักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่บนเส้นทาง