อินโฟกราฟฟิก(infographic) แนะนำการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก (infographic) เซ็ตใหม่ 9 แผ่น แนะนำการเดินทางของประชาชนในทุกโหมดเดินทางทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ
ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล