กรมทางหลวง “ยกเว้น” ค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงพระราชพิธีฯ