ชาวมอเตอร์เวย์ร่วมใจเป็นจิตอาสา ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นำโดย ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงานพร้อมใจกันปฏิบัติจิตอาสา “เราทำดี  ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดจุดพักรถ (Rest Area) กม. 21 ขาเข้ากรุงเทพฯ พร้อมทั้งแจกแผนพับการเดินทาง เพื่อบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร