การระบายปริมาณจราจร ทล.3701 และ ทล.3702 คู่ขนานมอเตอร์เวย์

การระบายปริมาณจราจร ทล.3701 และ ทล.3702 คู่ขนานมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัว