รายการเช้านี้ประเทศไทยในประเด็น “ระบบปิดมอเตอร์เวย์ ช่วงชลบุรี – พัทยา” 

รายการเช้านี้ประเทศไทยในประเด็น

“ระบบปิดมอเตอร์เวย์ ช่วงชลบุรี – พัทยา” 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)