กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์  ระหว่างวันที่  11 – 18  เมษายน  2561 

กรมทางหลวง ยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์  ระหว่างวันที่  11 – 18  เมษายน  2561