แนะนำการใช้เส้นทาง ช่วงเทศกาลเช็งเม้ง

แนะนำการใช้เส้นทาง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงเทศกาลเช็งเม้ง วันที่  5  เม.ย. 61  เพื่อให้การเดินทาง ง่าย สะดวก และรวดเร็ว