ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมรางระบายน้ำหลังคาและท่อระบายน้ำ อาคารที่พักอาศัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บฯ อาคาร 3