ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร “เทคนิคการบันทึกบัญชีกองทุน การตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตามพ.ร.บ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าอาหารเย็น)

1976

ดาวน์โหลด