ความคืบหน้า " บางปะอิน - โคราช "

ความคืบหน้า " บางปะอิน - โคราช "

 

 

 

             นายภักดีหาญส์  หิมะทองคำ  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง

 พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน  เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์)  สายบางปะอิน  -  นครราชสีมา  ระยะทาง  196  กิโลเมตร  

 วงเงินก่อสร้างรวม  68,780  ล้านบาท  หลังผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว  โดยขั้นตอนต่อจากนี้

 กระทรวงคมนาคมจะมอบหมายให้กรมทางหลวง  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเร่งเวรคืนที่ดินทันที  ตั้งแต่  อ.บางปะอิน  อ.วังน้อย  

 อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  ต่อเนื่องไป อ.หนองแค อ.เมือง อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ถึง อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน  

 อ.ขามทะเลสอ  และ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 

             ส่วนแผนพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ระยะเร่งด่วนของกรมทางหลวงในปี 2556 - 2563  มี 5 เส้นทาง  โดยในปี 2556

 จะดำเนินการ 3 เส้นทางคือ  สายบางปะอิน - นครราชสีมา,  บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี  และชลบุรี - พัทยา - มาบตพุด  

 ส่วนอีก 2 เส้นทางคือ  นครปฐม - สมุทรสงคราม - ชะอำ  และบางปะอิน - นครสวรรค์  รวมระยะทางทั้งหมด 705 กิโลเมตร  

  วงเงิน  201,556  ล้านบาท