เส้นทางให้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และ พ.ศ. 2542 ตามลำดับ  โดยมี 2 สายทาง คือ

1.  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 9 ด่าน คือ ด่านฯ ลาดกระบัง บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม บ้านบึง บางพระ หนองขาม โป่ง และ ด่านฯ พัทยา

2.  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9  เส้นทางสายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ตอนบางปะอิน-บางพลี) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 2 ด่าน คือ ด่านฯ ธัญบุรี และ ด่านฯ ทับช้าง


กรมทางหลวง เปิดทดลองให้บริการ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา โดย เก็บค่าผ่านทางในอัตราเดิม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 – ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และจะเก็บค่าผ่านทางในอัตราใหม่ หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 เป็นต้นไป โดยในช่วงใหม่ (ด่านบ้านบึง – ด่านพัทยา) ยังจะไม่คิดค่าผ่านทางเพื่อให้ประชาชนที่ใช้คุ้นเคยกับระบบดังกล่าวก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงในหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561