กรมทางหลวงเลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทล.พิเศษ 9 ช่วง พระประแดง-บางขุนเทียน เป็น 9 ม.ค.62

กรมทางหลวงเลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทล.พิเศษ 9 ช่วง พระประแดง-บางขุนเทียน เป็น 9 ม.ค.62