กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับมาบประชัน

กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับมาบประชัน
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณกิโลเมตรที่ 119+500 ถึง กิโลเมตรที่ 120+500
(ฝั่งขาเข้าพัทยา) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ระหว่างการก่อสร้าง กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง
ขับรถด้วยความเร็วที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทาง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง
ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 1 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
โทร 095-698-1382 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)