ประกาศกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งพนักงานบริการ