มอเตอร์เวย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง กรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงบางปะอิน – บางพลี 

ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561