ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ (Motorway Channel Thailand)

แผนที่สายทาง

 

ห้องข่าวมอเตอร์เวย์ (Motorway Channel Thailand)

UpdateNews to Fanpage

UpdateNews to Twitter

Introduce

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.ข่าวประชาสัมพันธ์

Written on 20 กุมภาพันธ์ 2015, 13.35 by Administrator
-7  การเข้าดำเนินการขยายสะพานข้ามถนน ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ กรมทางหลวง จะดำเนินการวางคานคอนกรีตอัดแรง SPAN ๒๖.๐๐ ม. เพื่อขยายสะพานข้ามถน...
Written on 02 ธันวาคม 2014, 10.52 by Administrator
-58  กรมทางหลวง  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ( มอเตอร์เวย์ ) มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยเตรียมยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง บ...
Written on 11 เมษายน 2014, 12.02 by Administrator
-57  พิธีเปิด วิ่งฟรี สงกรานต์ 57 กิจกรรมปล่อยขบวนรถรถจักรยานยนต์ รถยนต์ตรวจการณ์ของตำรวจทางหลวง และรถยนต์บริการประชาชนของกรมทางหลวง ใน...
Written on 07 เมษายน 2014, 13.58 by Administrator
102-...
Written on 18 มีนาคม 2014, 10.23 by User for Login Intranet
2014-03-18-03-23-49        โครงการบูรณะทางหลวงพิเศษหมายเลข  9  วงแหวนตะวันออก  ช่วงทางต่างระดับคลองหลวง  ถึง  ต่าง...
Written on 15 มกราคม 2014, 10.18 by Administrator
2014-01-15-03-26-27ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ "การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปิดใช้งานระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบปิด (Clos...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Written on 26 กุมภาพันธ์ 2015, 14.31 by Administrator
---e----virtual-wim  งานก่อสร้างด่านชั่งน้ำหนัก Virtual WIM บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
Written on 19 มิถุนายน 2014, 14.11 by User for Login Intranet
2014-06-19-07-11-28ที่ กท./๓/๒๕๕๗ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด  
Written on 19 มิถุนายน 2014, 13.54 by User for Login Intranet
2014-06-19-06-54-31การสอบราคางานจ้างซ่อมอุปกรณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่เสียหายจากอุบัติเหตุด่านฯธัญบุรี
Written on 19 มิถุนายน 2014, 13.51 by User for Login Intranet
2014-06-19-06-51-55การสอบราคางานจ้างซ่อมอุปกรณ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ที่เสียหายจากอุบัติเหตุด่านฯทับช้าง  
Written on 04 มิถุนายน 2014, 08.13 by User for Login Intranet
-e- ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนกส์ โครงการปรับปรุงด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางธัญบุรี    

ภาพกิจกรรม

  • ภาพกิจกรรม
  • ภาพกิจกรรม1
  • ภาพกิจกรรม2
  • ภาพกิจกรรม3

 

 

 Baner_FAQ.png

 

  • Inhouse1
  • Inhouse2
  • Inhouse3
  • Inhouse4