งานกู้ภัยมอเตอร์เวย์

ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วยงานภายใน

 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางกรณีรถเกิดขัดข้อง

 • อำนวยการจราจรบนทางหลวงพิเศษและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง

 • รักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่บนเส้นทาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ

 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้เส้นทางกรณีรถเกิดขัดข้อง

 • อำนวยการจราจรบนทางหลวงพิเศษ

 • สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง

 • รักษาทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่บนเส้นทาง

พื้นที่ในความรับผิดชอบ

 • งานกู้ภัยคลองหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙(บางปะอิน-บางพลี) กม.0+000 ถึง กม.30+00

 • งานกู้ภัยรามอินทรา ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙(บางปะอิน-บางพลี) กม.30+000 ถึง กม.64+000

 • งานกู้ภัยสุวรรณภูมิ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) กม.0+000ถึง กม.32+000

 • งานกู้ภัยบางปะกง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗(กรุงเทพฯ-ชลบุรี) กม.32+000 ถึง กม.73+00

 • งานกู้ภัยแหลมฉบัง ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-พัทยา) กม.73+00 ถึง กม.125+00