ติดต่อเรา

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400
โทร 02-354-6537 Fax 02-354-6743

อาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ศูนย์ควบคุมกลาง (CCB ลาดกระบัง) 

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร 02-360-7865  Fax.02-360-7865

Call center 1586 กด 7

M-Flow
Call center 1586 กด 1
www.mflowthai.com

M-Pass
Call center 1586 กด 9
02 111 1111
www.thaim-pass.com