งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง

images-stories-projectmotoway-toll-equip2-700x485

images-stories-projectmotoway-toll-toll_site3-643x639