งานด่านชั่งน้ำหนัก

หน่วยงานตรวจสอบ/ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก บนทางหลวงพิเศษ

 

สถานีตรวจสอบ/ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก มี 3 สถานี

  • สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบางปะอิน

  • สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบางบ่อ

  • สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกบางพระ

 

สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก บางปะอิน 

ตั้งอยู่ที่ กม.2 (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) ตรวจสอบ/ชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกจะเข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ที่มาจากถนนพหลโยธิน (บางปะอิน - วังน้อย)

 

สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก บางบ่อ 

 ตั้งอยู่ที่ กม.2 (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (แยกบางวัว - แยกบางควาย) ตรวจสอบ/ชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกจะเข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ที่มาจากทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา - บางปะกง)

 

สถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก บางพระ

ตั้งอยู่ที่ กม.76 (ขาเข้า) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพ - ชลบุรี) ตรวจสอบ/ชั่งน้ำหนัก รถบรรทุกจะเข้าใช้ทางหลวงพิเศษ ที่มาจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชลบุรี - พัทยา)