กท./eb.18/2563 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ ระบบระบายน้ำและติดตั้งรั้วบริเวณ กม.137 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – บ้านฉาง