กรมทางหลวงทดลองแก้ไขปัญหาจราจรที่ด่านฯ ทับช้าง 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

……………………………………………….

กรมทางหลวงทดลองแก้ไขปัญหาจราจรที่ด่านฯ ทับช้าง 2 โดยยกเลิกการเก็บเงินที่ช่องทางหมายเลข 7 แล้วไปชำระค่าผ่านทางที่ช่องทางด้านหน้า เพื่อเป็นทางเลือกในการออกถนนเสรีไทยหรือมุ่งหน้าไปบางปะอินได้สะดวกยิ่งขึ้น และในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 จะจัดเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าผ่านทางที่หน้าช่องทางหมายเลข 12 และ 13 เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายค่าผ่านทางในเวลาเร่งด่วนช่วงเย็น ตั้งแต่ 17.00 – 18.30 น.

จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดเตรียมเงินค่าผ่านทางให้พร้อม เพื่อผ่านด่านฯ ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7

……………………………………………….