กรมทางหลวงปิดการจราจร มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด เปิดให้เฉพาะช่องเงินสด