กรมทางหลวงปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราว สกัดโควิด-19 ระบาด

กรมทางหลวงขานรับมาตรการเคอร์ฟิว
ประกาศปิดบริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ชั่วคราว
ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
พร้อมจัดมาตรการเข้มเพิ่มเติม สกัดโควิด-19 ระบาด

– จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการตั้งจุดคัดกรองบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
– จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ผ่านระบบกล้อง CCTV ตลอดสายทาง
– จัดให้มีการแจ้งเตือนผู้ใช้ทางเกี่ยวกับการปิดการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จส.100 สวพ.91 เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และป้าย VMS บนเส้นทาง เป็นต้น

ด้วยความปรารถนาดีจากกรมทางหลวง
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7
#กรมทางหลวง #covid-19 #โควิด-19