กรมทางหลวง ต้อนรับปี 2563 มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง มอเตอร์เวย์ สาย 7 และ สาย 9 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 27 ธ.ค. 62 – เวลา 24.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 63

กรมทางหลวง ต้อนรับปี 2563 มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง มอเตอร์เวย์ สาย 7 และ สาย 9 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 27 ธ.ค. 62 – เวลา 24.00 น. วันที่ 3 ม.ค. 63

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ – พัทยา
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงบางปะอิน – บางพลี
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน

#กรมทางหลวงห่วงใยคุณ