กรมทางหลวง “ใส่ใจ” กำลังสาม

นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และจุดบริการประชาชนบริเวณ Rest Area กม. 21+000 และ กม. 49+000