กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมทางหลวง โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมทางหลวง โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ดังนี้.-
จุดที่ 1 อาคาร CCB ลาดกระบัง
จุดที่ 2 ด่านฯ ลาดกระบัง
จุดที่ 3 ด่านฯ บางบ่อ
จุดที่ 4 ด่านฯ บางปะกง 1 (Type A)
จุดที่ 5 หน่วยบริการตำรวจทางหลวง เขาดิน
จุดที่ 6 ด่านฯ บางปะกง 2 (ขาออก)
จุดที่ 7 ด่านฯ บางปะกง 3 (ขาเข้า)
จุดที่ 8 หน่วยกู้ภัยบางปะกง
จุดที่ 9 จุดบริการเติมเงิน M-Pass Service ขาเข้า
จุดที่ 10 จุดบริการเติมเงิน M-Pass Service ขาออก
#มอเตอร์เวย์ เพิ่มมาตรการยกกำลังสอง สู้วิกฤติไวรัสโคโรน่า