กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมทางหลวง โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกรมทางหลวง โดยใช้เครื่องพ่นยาความดันสูง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ดังนี้.-
จุดที่ 1 ด่านฯ บางพระ (คีรี) 1 (TSB)
จุดที่ 2. ด่านฯ บางพระ (คีรี) 2
จุดที่ 3. ด่านฯ บางพระ (คีรี) 3
จุดที่ 4. ด่านฯ บางพระ (คีรี) 4
จุดที่ 5 ด่านฯ หนองขาม 1 (TSB)
จุดที่ 6 ด่านฯ หนองขาม 2
จุดที่ 7 ด่านฯ หนองขาม 3
จุดที่ 8 ด่านฯ หนองขาม 4
จุดที่ 9 ด่านฯ หนองขาม 5
จุดที่ 10 ด่านฯ หนองขาม 6
จุดที่ 11 หน่วยกู้ภัยแหลมฉบัง
จุดที่ 12 สำนักงานหมวดพัทยา
จุดที่ 13 สำนักงานฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน หนองขาม
จุดที่ 14 หน่วยบริการ ตำรวจทางหลวงเขาเขียว
จุดที่ 15 โรงอาหารแฟลตเขาเขียว
#มอเตอร์เวย์เพิ่มมาตรการยกกำลังสองสู้วิกฤติไวรัสโคโรน่า