กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ)