กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/ForMyKing ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/ForMyKing ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕