กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ร่วมกับ สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักสำรวจและออกแบบ และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนก่อนเปิดการใช้งาน (Pre-Opening Stage) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ร่วมกับ สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักสำรวจและออกแบบ และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขั้นตอนก่อนเปิดการใช้งาน (Pre-Opening Stage) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ที่จะเปิดให้บริการในปลายเดือนพฤษภาคม 2563