กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เปิดรับสมัคร พนักงานจัดเก็บ 7 อัตรา
ทำงาน ณ ด่านจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ได้แก่
-ด่านลาดกระบัง (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7)
-ด่านทับช้าง 2 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
ระยะเวลาการสมัคร 16 – 27 มกราคม 2566 ส่งใบสมัครช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://recruit.motorway.go.th/ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 354 6668 ต่อ 25523