กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ได้รับเกียรติบัตรการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”