ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการทำงานควบคุมการเลือกตั้ง, การแบ่งจำนวนสมาชิกแต่ละช่องลงทะเบียน และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำปี2563

เชิญประชุมใหญ่สามัญ

ดาวน์โหลด