ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554