ข้อมูลด้านการเงิน

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อมูลด้านการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2554