คกก. บริหาร การบำรุงรักษา และการใช้งานสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโก – ลกฯ ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ ๗ เยี่ยมชม CCB ลาดกระบัง

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร การบำรุงรักษา

และการใช้งานสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโก – ลกฯ ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่

เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมกลาง CCB ลาดกระบัง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗

โดยมี สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ และกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้การต้อนรับ