“คมนาคม” สั่งผู้รับเหมาหยุดการก่อสร้าง “ถนน-รถไฟฟ้า” คืนผิวจราจร เปิดทางประชาชนเดินทางกลับบ้านปีใหม่คล่องตัว

‘คมนาคม’ สั่งหยุดก่อสร้าง ‘ถนน-รถไฟฟ้า’ เปิดทางการจราจรไหลลื่นช่วงปีใหม่