ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา – มาบตาพุด

วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นผู้แทนกรมทางหลวงเข้าร่วมสนทนาสดในรายการเช้านี้ประเทศไทย ในประเด็น “ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง พัทยา – มาบตาพุด” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ถนนพหลโยธิน