คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดอักษรย่อและชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการ หน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และรายชื่อตำแหน่งตามสายงานในกรมทางหลวง

การกำหนดอักษรย่อและชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการ

download