ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาเดินทางไปต่างประเทศ และการรายงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการทุกตำแหน่งและระดับชั้น

กจ.3_7636_หธจ.

ดาวน์โหลด