ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์ในรายการเช้านี้ประเทศไทยในประเด็น “ความคืบหน้าการเปิดใช้ระบบ M-Flow เก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะผ่านมอเตอร์เวย์และทางด่วน”

“ความคืบหน้าการเปิดใช้ระบบ M-Flow เก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะผ่านมอเตอร์เวย์และทางด่วน”

          วันนี้ (17 สิงหาคม 2564) ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้สัมภาษณ์สดผ่านทางโทรศัพท์ในรายการเช้านี้ประเทศไทยในประเด็น “ความคืบหน้าการเปิดใช้ระบบ M-Flow เก็บค่าผ่านทางอัจฉริยะผ่านมอเตอร์เวย์และทางด่วน” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ระหว่างเวลา 7.20 น. – 7.40 น.