ที่ กท./eb.26/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อย้าย ซ่อมแซม ปรับปรุง ประกอบติดตั้งโครงเหล็กและป้ายจราจรแบบแขวนสูง บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางทับช้างและธัญบุรี บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)