ที่ กท./eb.1/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโกดังเก็บพัสดุ บริเวณทางแยกต่างระดับลาดกระบัง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)