ที่ กท./eb.10/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กม.47+600 ถึง กม.53+000 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)