ที่ กท./eb.11/2567 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสายทางและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระหว่างเปิดบริการชั่วคราว บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา กม.118+450 ถึง กม.196+000 เป็นช่วงๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)