ที่ กท./eb.15/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถมาบประชัน ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)