ที่ กท./eb.14/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงสัญญาที่ 35 ถึง 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)