ที่ กท./eb.15/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างประตูเปิด-ปิดทางเข้าออกและรั้วรอบอาคารสำนักงานด่านฯ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)