ที่ กท./eb.16/2565 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดพักรถมาบประชัน ขาเข้า บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)